Rada Wydziału

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Wielki Wicekanclerz
Ks. bp dr Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski

Rada Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

Członkowie Rady

    Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII - dziekan
    Ks. dr hab. Marek Kluz - prodziekan
    Ks. dr Leszek Rojowski - prodziekan
    Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala
    Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka
    Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz
    Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek
    Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII
    Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski  
    Ks. dr hab. Robert Kantor
    Ks. dr hab. Piotr Łabuda
    Ks. dr hab. Andrzej Michalik
    Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan
    Ks. dr Robert Głuchowski - przedstawiciel pracowników pomocniczych
    Ks. dr Czesław Noworolnik - przedstawiciel pracowników pomocniczych
    Kinga Buras - przedstawiciel studentów
    Andrzej Szaraj - przedstawiciel studentów

Sekretarz Rady

Ks. dr Tomasz Maziarka

Zaproszeni Goście

    Ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut
    Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zając
    Ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
    Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
    Ks. mgr Andrzej Surowiec - dyrektor administracyjny WSD

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki