Publikacje

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, red. S. Garnczarski, J. Królikowski

7666543 KsikaGloriamDei001Książka „Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną pod redakcją ks. Stanisława Garnczarskiego i ks. Janusza Królikowskiego jest owocem konferencji naukowej na temat muzyki liturgicznej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miała ona miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w dniach 6-7 XI 2015 r., pod patronatem Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, z udziałem bpa. Carlosa Alberto de Pincho Moreira Azevedo – Delegata Papieskiej Rady ds. Kultury. Zawiera teksty wystąpień siedmiu prelegentów będących znawcami teologii muzyki i liturgii, którzy podjęli się ukazania najważniejszych aspektów teologicznej refleksji nad muzyką sakralną.

Ks. Stanisław Garnczarski

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki