Aktualności

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Sesja naukowa z okazji 50 rocznicy śmierci ks. bpa Karola Pękali

pekalaWydział Teologiczny zaprasza na sesję naukową z okazji 50 rocznicy śmierci ks. bpa Karola Pękali. Wydarzenie będzie miało miejsce 5 marca (poniedziałek) br. w auli WSD w Tarnowie; rozpoczęcie o godz. 16.00. 

Otwarcie - biskup Andrzej Jeż

Karol Pękala - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej 1946-1968 - ks. dr Jacek Soprych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sytuacja Kościoła w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku - ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Christo in pauperibus. „Caritas” w działalności biskupa Karola Pękali - ks. dr Leszek Rojowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

"Vota" biskupa Karola Pękali i biskupa Michała Blecharczyka w ramach przygotowań do II Soboru Watykańskiego - ks. prof. UPJPII, dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biskup Karol Pękala w pamięci współpracowników i bliskich - prof. dr Jozefa Gadek-Wesierski, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu

Wspomnienie bratanka - ks. dr Andrzej Pękala

Biskup Karol Pękala w źródłach archiwalnych - ks. mgr Krzysztof Kamieński, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

grafika: mmtarnow.com

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki