Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji: Kierunek: teologia Specjalność: * kapłańska (dla alumnów WSD) * katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty: świadectwo doj...

Informacja o wakacyjnej przerwie w pracy sekretariatu

Od poniedziałku 18. lipca do 21. sierpnia sekretariat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie będzie nieczynny. Od poniedziałku 22. sierpnia zaczną na nowo obowiązywać zwykłe godziny przyjęć interesantów, podane w zakładce "administracja (index.php/struktura/administracja)". Dziekan Wydziału będzie przyjmował interesantów od 16. sierpnia.

Podyplomowe studia z teologii i dziejów kultury religijnej

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 27 września 2016 planowane jest rozpoczęcie zajęć na podyplomowych studiach z teologii i dziejów kultury religijnej. Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe z przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału T...

Rekrutacja na podyplomowe studia z etyki

Od 24 września 2016 r. rozpoczną się zajęcia na Podyplomowych Studiach z Etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Uroczystość ku czci ks. prof. Michała Hellera

W tym roku przypada 80. rocznica urodzin ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Z tej racji dnia 10 czerwca 2016 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie miała miejsce uroczystość (początek o godzinie 17.00) ku czci Księdza Profesora. Program uroczystości przedstawia się następująco: Ludwig van Beethoven, „Sonata patetyczna” – wykonanie Mariusz Żurek Wprowadzenie – ks. dr h...

Rozstrzygnięcie Konkursu: „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku”

Rostrzygnięty został konkurs „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku” zorganizowany z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Jury powołane do oceny prac konkursowych postanowiło wyróżnić następujące z nadesłanych prac: 1. W kategorii esej: - Jadwiga Zięba, „A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” – praca przygotowana pod kierunkiem p. m...

Konferencja naukowa - W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny - Zakład Filologii Polskiej zapraszają na XVI ogólnopolską konferencję naukową pod honorowym patronatem: JM ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka - rektora UPJPII, JM p. prof. PWSZ dr hab. Jadwigi Laski...

Ukazał się nowy numer czasopisma “The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

01234567
  • image