Ukazał się kolejny numer czasopisma The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Podyplomowe studium z etyki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII poszerza ofertę edukacyjną. Od 14 lutego 2015 rozpoczną się zajęcia na podyplomowym studium z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studium podyplomowe z etyki przeznaczone jest dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podsta...

Konferencja W kręgu «Jezusa z Nazaretu» Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

W dniach 13-14 listopada 2014 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt.: „W kręgu Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”. Program konferencji przedstawia się następująco:

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

W dniu 17 października 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program inauguracji: - Gaude Mater - chór seminaryjny - Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego Ks. dra hab. Janusza Króliko...

Rekrutacja 2014/2015

Na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII trwa nabór na studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015. ZASADY REKRUTACJI kierunek: teologia specjalność: kapłańska (dla alumnów WSD) katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych) socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dok...

Ukazał się nowy numer czasopisma The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Nowe władze dziekańskie Wydziału Teologicznego

W dniu 4 czerwca 2014 r. Rada Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie wybrała dziekana na kolejną kadencję – został nim ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII. Nowy Dziekan urodził się 25. 05. 1962 roku w Mielcu. Święcenia kapłańskie przyjął 12. 06. 1988 z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W roku 1995 obronił w Rzymie rozprawę doktorską pt.: La centralitá del mi...

Dzień papieski na WTST

W czwartek, 29 maja, świeccy studenci teologii będą dziękować za kanonizację Jana Pawła II. Z okazji Dnia Papieskiego odwiedzą Pasierbiec i Limanową. O godzinie 10.00 Mszy św. w kościele parafialnym w Pasierbcu będzie przewodniczyć dziekan WTST ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII. Studenci będą też zwiedzać sanktuarium w Pasierbcu i wezmą udział w sesji naukowej pt. „Jak ocalić małżeńst...

01234567
  • image