Podyplomowe studia z teologii i dziejów kultury religijnej

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 27 września 2016 planowane jest rozpoczęcie zajęć na podyplomowych studiach z teologii i dziejów kultury religijnej. Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe z przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału T...

Ukazał się nowy numer czasopisma “The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Życzenia wielkanocne

„Fides christianorum resurrectio Christi est” św. Augustyn „Święćmy to święto największe i najsławniejsze, w którym Pan powstał z martwych, święćmy je w radości i pobożności. Pan bowiem z martwych wskrzesił z sobą świat cały, rozerwał więzy śmierci” (św. Jan Chryzostom). Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas wszystkich inspiracją, by dzielić się wiarą paschal...

Międzynarodowa konferencja naukowa Światowe dni młodzieży. Źródła i rozwój idei

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Światowe Dni Młodzieży. Źródła i rozwój idei" (Le Giornate Mondiali della Gioventù. Fonti e sviluppo di un’idea universale), która odbędzie się w dniach 1–2 kwietnia 2016 roku w Au...

Sesja naukowa Ekonomia inspirowana miłością

„Miłość w prawdzie stanowi siłę tworzącą wspólnotę, jednoczy ludzi ponad barierami i granicami. Wspólnota ludzi może być ustanowiona przez nas samych, ale nigdy o własnych siłach nie stanie się wspólnotą w pełni braterską ani nie wzniesie się ponad granice, czyli nie stanie się wspólnotą naprawdę uniwersalną: jedność rodzaju ludzkiego, komunię braterską ponad wszelkimi podziałami rodzi powoła...

Rekrutacja na podyplomowe studia z etyki

Od 24 września 2016 r. rozpoczną się zajęcia na Podyplomowych Studiach z Etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Sesja naukowa Miłosierdzie Boga

"Potrzebujemy nieustannie kontemplować […] tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, g...

Konkurs z okazji 1050-lecia Chrztu Polski Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku

W związku z rozpoczętymi obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie ogłasza okolicznościowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatytułowany: „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyjątkowy wpływ, jaki wywarło chrześcijaństwo w dziejach każdego środowiska i każdej wspólnoty, prowadząc nieustannie odkry...

01234567
  • image