Słowo Dziekana WTST na Poniedziałek Wielkanocny 6 IV 2015 r.

„Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!” Przeżywamy radość Wielkiej Nocy – radość z powodu wydarzenia, cudu i tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego, które jest pierwszym świętem naszej wiary. Znaczenie tego świątecznego klimatu możemy uchwycić za pośrednictwem kilku pytań, które warto sobie postawić, wychodząc od Ewangelii i odnosząc je do życia Kościoła, a potem do naszego osobistego życia. Czy dzi...

25. rocznica śmierci abpa Jerzego Ablewicza

„Oddanym współpracownikiem rzymskich kongregacji” nazwał abpa Jerzego Ablewicza święty papież Jan Paweł II w telegramie przesłanym na pogrzeb biskupa tarnowskiego (4 kwietnia 1990 r.). Papież wyraził w ten sposób nie tylko uznanie dla ogólnokościelnego zaangażowania biskupa tarnowskiego – swojego „sąsiada” z czasów krakowskich – lecz także uznał, że pełnił on swoją posługę cum Petro et sub Pe...

Druga edycja podyplomowych studiów z etyki na WTST z WF UPJPII w Krakowie 2015/2017

Od 26 września 2015 r. rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Kolejne numery Tarnowskich Studiów Teologicznych

Ukazały się dwa kolejne numery "Tarnowskich Studiów Teologicznych". Spis treści numeru 33/1 (2014) przedstawia się następująco: ks. Czesław Noworolnik: Locus theologicus ARTYKUŁY Monika Kaczor: Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych Kamila Łabno: Pamięć a czas – od Arystotelesa do św. Tomasza ks. Mirosław Twardowski: Czy zasadne jest stosowanie „antropologicznej” koncepcj...

Promocje akademickie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

12 stycznia 2015 roku w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyły się promocje akademickie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste wręczenie 23 dyplomów: doktorskich, doktora habilitowanego i profesorskich, a także na st...

Podyplomowe studia z etyki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 14 lutego 2015 rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, ...

Ministerialna ocena periodyków w 2014 roku

W dniu 31 grudnia 2014 roku został ogłoszony Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r...

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie na święto Świętego Szczepana 2014 r.

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na święto Świętego Szczepana 2014 r. Uroczystość Bożego Narodzenia po raz kolejny wpisała się życie Kościoła i w nasze doświadczenia duchowe. Każdego roku czekamy na te dni, które odnawiają naszą więź z Bogiem, zapoczątkowaną przez chrzest święty. Wielkie dobro du...

01234567
  • image