Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji: Kierunek: teologia Specjalność: * kapłańska (dla alumnów WSD) * katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty: świadectwo doj...

Rozstrzygnięcie Konkursu: „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku”

Rostrzygnięty został konkurs „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku” zorganizowany z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Jury powołane do oceny prac konkursowych postanowiło wyróżnić następujące z nadesłanych prac: 1. W kategorii esej: - Jadwiga Zięba, „A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” – praca przygotowana pod kierunkiem p. m...

Konferencja naukowa - W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny - Zakład Filologii Polskiej zapraszają na XVI ogólnopolską konferencję naukową pod honorowym patronatem: JM ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka - rektora UPJPII, JM p. prof. PWSZ dr hab. Jadwigi Laski...

Podyplomowe studia z teologii i dziejów kultury religijnej

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 27 września 2016 planowane jest rozpoczęcie zajęć na podyplomowych studiach z teologii i dziejów kultury religijnej. Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe z przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału T...

Rekrutacja na podyplomowe studia z etyki

Od 24 września 2016 r. rozpoczną się zajęcia na Podyplomowych Studiach z Etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Ukazał się nowy numer czasopisma “The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Życzenia wielkanocne

„Fides christianorum resurrectio Christi est” św. Augustyn „Święćmy to święto największe i najsławniejsze, w którym Pan powstał z martwych, święćmy je w radości i pobożności. Pan bowiem z martwych wskrzesił z sobą świat cały, rozerwał więzy śmierci” (św. Jan Chryzostom). Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas wszystkich inspiracją, by dzielić się wiarą paschal...

Międzynarodowa konferencja naukowa Światowe dni młodzieży. Źródła i rozwój idei

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Światowe Dni Młodzieży. Źródła i rozwój idei" (Le Giornate Mondiali della Gioventù. Fonti e sviluppo di un’idea universale), która odbędzie się w dniach 1–2 kwietnia 2016 roku w Au...

01234567
  • image