Życzenia świąteczne Dziekana WTST

Co jest trudniej: urodzić się czy zmartwychwstać? Czy aby istniało to, co jeszcze nie istniało nigdy, czy aby to, co istniało, istniało jeszcze raz? Czy trudniej przejść do istnienia, czy doń wrócić? Przyzwyczajenie czyni nam jedno prostym, brak przyzwyczajenia drugie niemożliwym: gminny zaiste sposób sądzenia. Blaise Pascal Szanowni Księża Profesorowie Drodzy Studenci Dzieląc się ra...

Ukazał się nowy numer Tarnowskich Studiów Teologicznych

Kolejny numer (32/2) "Tarnowskich Studiów Teologicznych" zawiera następujące artykuły: Ks. Radosław Gabrysz: Stanowisko Józefa Tischnera wobec tomizmu Ks. Jerzy Krzanowski: Analogia w służbie realizmu metafizyki i antropologii Ks. Janusz Królikowski: Teologia jako nauka poszukująca sensu, wolności i mądrości Ks. Czesław Noworolnik: „Aby miały życie w obfitości”. Dlaczego chrzcimy...

Ukazał się kolejny numer czasopisma The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Powstał Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie

Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 19 marca 2014 r. erygowała Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pierwszym dziekanem wydziału został ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut. Utworzenie Wydziału Prawa Kanonicznego, na bazie działającego od 1999 r. Instytutu Prawa Kanonicznego, nawiązuje do bogatej historii nauczania prawa kanon...

Akcja krwiodawstwa UPJPII

Samorząd Studencki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich, którzy chcą oddać krew - 27 marca personel medyczny będzie od godziny 9.00 do 14.00 przyjmował krwiodawców w sali nr 111 na pierwszym piętrze Uniwersytetu, w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 1. Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć tutaj (https://www.facebook.com/events/790887767605956/?ref_newsfee...

Spotkanie informacyjne w sprawie programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na część studiów i staże zawodowe za granicę w ramach programu Erasmus+ będzie miało miejsce 12 marca o godzinie 13.45 w budynku WTST (ul. Piłsudskiego 6) w sali przy herbaciarni. O wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci UPJPII: zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzącym do uz...

Życzenia świąteczne Dziekana WTST

O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny”, ale „wszechpotężny Miłością” Michel Quoist Tarnów, Boże Narodzenie 2013 Szanowni Księża Profesorowie Drodzy Studenci Gwiazda jaśniejąca nad betlejemskim niebem wskazuje stajenkę, a radosna wieść Aniołów przekazana pasterzom ogłasza, że n...

Ks. Jacek Siewiora doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie katechetyki

W dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki ks. Jackowi Siewiorze, prowadzącemu zajęcia na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ocenę dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej (J. Siewiora, Mię...

01234567
  • image