Sesja naukowa Miłosierdzie Boga

"Potrzebujemy nieustannie kontemplować […] tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, g...

Konkurs z okazji 1050-lecia Chrztu Polski Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku

W związku z rozpoczętymi obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie ogłasza okolicznościowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatytułowany: „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyjątkowy wpływ, jaki wywarło chrześcijaństwo w dziejach każdego środowiska i każdej wspólnoty, prowadząc nieustannie odkry...

Ministerialny wykaz czasopism naukowych za rok 2015

23 grudnia 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został ogłoszony Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom nau...

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie na Święto św. Szczepana 2015 r.

Podczas Mszy świętych sprawowanych w dniu wczorajszym – w Uroczystość Bożego Narodzenia, przyklękaliśmy wypowiadając w wyznaniu wiary słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Za pośrednictwem tego symbolicznego gestu wyznawaliśmy, że wydarzenie wcielenia Syna Bożego stało się ośrodkiem ludzkich dziejów. Świadczy o tym choćby fakt, że rachub...

Ukazał się nowy numer czasopisma “The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Dwie międzynarodowe konferencje naukowe

Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych: "Pedagogy and Theology for the Future of Europe" (20 listopada 2015), oraz "The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe" (21 listopada 2015). Przedstawiciele kilku środowisk naukowych Europy (Belgii, Chorwacji, Czech, Słowenii oraz Polski) zamierzają podjąć wspólne poszukiwania ro...

Rozstrzygnięto konkurs Książka roku

W konkursie „Książka Roku” ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną laureatką za rok 2014 została trzytomowa antologia polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych (t. 1: Kazania maryjne, wyd. i opr. R. Mazurkiewicz, K. Panuś; t. 2: Kazania funeralne, wyd. i opr. K. Panuś, M. Skwara; t. 3: Kazania pasyjne, wyd. i opr....

Wolontariat - Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Za kilka miesięcy w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Przyjadą do nas młodzi ludzie z całego świata. Aby wszystko mogło się sprawnie odbyć, niezbędni są Wolontariusze. Sekcja Wolontariatu Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych, aby już dziś zarejestrowali się jako wolontariusze krótkoterminowi na czas trwania ŚDM (18 lipca do 1 sierpn...

01234567
  • image