VII Ogólnopolskie Forum Sądowe

VII Ogólnopolskie Forum Sądowe odbędzie się w Gródku nad Dunajcem w dniach 8-9 czerwca 2015 r. Forum zatytułowane: Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu „Dignitas connubii” będzie w tym roku gościć ks. prof. dra Joaquína Llobella z Uniwersytetu Papieskiego św. Krzyża w Rzymie. Program forum przedstawia się następująco: VII. OGÓLNOPOLSKIE FORUM SĄDOWE GRÓDEK 2015 ...

Konferencja katechetyczna Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych, zapraszają na XII naukową konferencję katechetyczną "Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła", która odbędzie się 13 maja 2015 r. (środa), początek o godz. 15.30. Program konferencji: 1. Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (D...

Druga edycja podyplomowych studiów z etyki na WTST z WF UPJPII w Krakowie 2015/2017

Od 26 września 2015 r. rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Wykład otwarty Święto Paschy - wczoraj i dziś

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty z serii "Słuchając Bibli...". Wykład zatytułowany Święto Paschy - wczoraj i dziś wygłosi ks. dr hab. Piotr Łabuda. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Wykład odbędzie się we wtorek, 28. kwietnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarn...

Sesja naukowa Wspólnota polityczna i Kościół

Wspólne drogi wspólnoty politycznej i Kościoła Chociaż wspólnota polityczna i Kościół różnią się co do swojej natury i co do swojej misji, to jednak zwracają się do tych samych ludzi i wśród nich działają. Z tej racji zachodzi między nimi wzajemne przenikanie się, oddziaływanie, a niejednokrotnie także pojawiają się między nimi napięcia, a nawet konflikty. II Sobór Watykański zaleca całemu Kośc...

25. rocznica śmierci abpa Jerzego Ablewicza

„Oddanym współpracownikiem rzymskich kongregacji” nazwał abpa Jerzego Ablewicza święty papież Jan Paweł II w telegramie przesłanym na pogrzeb biskupa tarnowskiego (4 kwietnia 1990 r.). Papież wyraził w ten sposób nie tylko uznanie dla ogólnokościelnego zaangażowania biskupa tarnowskiego – swojego „sąsiada” z czasów krakowskich – lecz także uznał, że pełnił on swoją posługę cum Petro et sub Pe...

Życzenia wielkanocne

Czcigodni Księża Profesorowie, Szanowni Studenci Cały wszechświat raduje się dziś, włączony w wiosnę ludzkości, która staje się wyrazicielką hymnu całego stworzenia. Zmartwychwstały Chrystus rozerwał ciemności śmierci i grzechu wprowadzając w blask Boga - blask Prawdy i Dobra. Niech promienie łaski bijące od Zmartwychwstałego, które przenikają wszelki czas i przestrzeń...

Słowo Dziekana WTST na Poniedziałek Wielkanocny 6 IV 2015 r.

„Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!” Przeżywamy radość Wielkiej Nocy – radość z powodu wydarzenia, cudu i tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego, które jest pierwszym świętem naszej wiary. Znaczenie tego świątecznego klimatu możemy uchwycić za pośrednictwem kilku pytań, które warto sobie postawić, wychodząc od Ewangelii i odnosząc je do życia Kościoła, a potem do naszego osobistego życia. Czy dzi...

01234567
  • image