Podyplomowe studia z etyki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 14 lutego 2015 rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, ...

Kolejne numery Tarnowskich Studiów Teologicznych

Ukazały się dwa kolejne numery "Tarnowskich Studiów Teologicznych". Spis treści numeru 33/1 (2014) przedstawia się następująco: ks. Czesław Noworolnik: Locus theologicus ARTYKUŁY Monika Kaczor: Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych Kamila Łabno: Pamięć a czas – od Arystotelesa do św. Tomasza ks. Mirosław Twardowski: Czy zasadne jest stosowanie „antropologicznej” koncepcj...

Promocje akademickie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

12 stycznia 2015 roku w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyły się promocje akademickie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste wręczenie 23 dyplomów: doktorskich, doktora habilitowanego i profesorskich, a także na st...

Ministerialna ocena periodyków w 2014 roku

W dniu 31 grudnia 2014 roku został ogłoszony Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r...

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie na święto Świętego Szczepana 2014 r.

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na święto Świętego Szczepana 2014 r. Uroczystość Bożego Narodzenia po raz kolejny wpisała się życie Kościoła i w nasze doświadczenia duchowe. Każdego roku czekamy na te dni, które odnawiają naszą więź z Bogiem, zapoczątkowaną przez chrzest święty. Wielkie dobro du...

Życzenia świąteczne

Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. (J 12, 46) Tarnów, Boże Narodzenie 2014 Szanowni Księża Profesorowie Drodzy Studenci W modlitewnej atmosferze Świąt Narodzenia Pańskiego, pragniemy przesłać najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. Niech światło Chrystusa płynące z Betlejem rozja...

Ukazał się kolejny numer czasopisma The Person and the Challenges

Ukazał się kolejny numer międzynarodowego periodyku naukowego “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”. To recenzowane pismo naukowe, półrocznik, powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża...

Konferencja W kręgu «Jezusa z Nazaretu» Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

W dniach 13-14 listopada 2014 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt.: „W kręgu Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”. Program konferencji przedstawia się następująco:

01234567
  • image