Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2015/2016 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji: Kierunek: teologia Specjalność: * kapłańska (dla alumnów WSD) * katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty: świadectwo doj...

Dzień Papieski na górze Błyszcz

17 maja 2015 r. studenci Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego na górze Błyszcz wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Tarnów. Szczyt góry Błyszcz (945 m) jest wyjątkowym miejscem w Beskidzie Sądeckim, ze względu na postać Korola Wo...

VII Ogólnopolskie Forum Sądowe

VII Ogólnopolskie Forum Sądowe odbędzie się w Gródku nad Dunajcem w dniach 8-9 czerwca 2015 r. Forum zatytułowane: Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu „Dignitas connubii” będzie w tym roku gościć ks. prof. dra Joaquína Llobella z Uniwersytetu Papieskiego św. Krzyża w Rzymie. Program forum przedstawia się następująco: VII. OGÓLNOPOLSKIE FORUM SĄDOWE GRÓDEK 2015 ...

Druga edycja podyplomowych studiów z etyki na WTST z WF UPJPII w Krakowie 2015/2017

Od 26 września 2015 r. rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa trzy semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzić będą pracown...

Konferencja katechetyczna Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych, zapraszają na XII naukową konferencję katechetyczną "Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła", która odbędzie się 13 maja 2015 r. (środa), początek o godz. 15.30. Program konferencji: 1. Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (D...

Wykład otwarty Święto Paschy - wczoraj i dziś

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty z serii "Słuchając Bibli...". Wykład zatytułowany Święto Paschy - wczoraj i dziś wygłosi ks. dr hab. Piotr Łabuda. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Wykład odbędzie się we wtorek, 28. kwietnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarn...

Sesja naukowa Wspólnota polityczna i Kościół

Wspólne drogi wspólnoty politycznej i Kościoła Chociaż wspólnota polityczna i Kościół różnią się co do swojej natury i co do swojej misji, to jednak zwracają się do tych samych ludzi i wśród nich działają. Z tej racji zachodzi między nimi wzajemne przenikanie się, oddziaływanie, a niejednokrotnie także pojawiają się między nimi napięcia, a nawet konflikty. II Sobór Watykański zaleca całemu Kośc...

25. rocznica śmierci abpa Jerzego Ablewicza

„Oddanym współpracownikiem rzymskich kongregacji” nazwał abpa Jerzego Ablewicza święty papież Jan Paweł II w telegramie przesłanym na pogrzeb biskupa tarnowskiego (4 kwietnia 1990 r.). Papież wyraził w ten sposób nie tylko uznanie dla ogólnokościelnego zaangażowania biskupa tarnowskiego – swojego „sąsiada” z czasów krakowskich – lecz także uznał, że pełnił on swoją posługę cum Petro et sub Pe...

01234567
  • image